Kurumsal Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme (Okullara Yönelik)


 •  Denver II Gelişimsel Tarama Testi: 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Bu test çocukları kişisel, sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanlarında incelemektedir.

 • PEER Eğitime Hazırlığın Pediatrik Değerlendirmesi: bu ölçek 4-6 yaş arası okul öncesi çocuklara uygulanmaktadır. Okul olgunluğu konusunda bilgi sahibi olmamızı sağlar.

 •  WÇZÖ-IV (WISC-IV) Zeka Testi: Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) çok yakında My Family'de uygulanmaya başlıyor. Bu test bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçer. WÇZÖ-IV, WÇZÖ-III'ün yenilenmiş biçimidir.

 • MOXO d-CPT Dikkat Ölçme Testi: MOXO dikkat ölçme testi 7-12 yaş arası çocuklar ve 13-60 arası yetişkinler için geliştirilmiş ADHD-DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) tanısına yardımcı olan, bilgisayar ekranı üzerinden yapılan ''online'' dikkat ölçme testidir. MOXO; dikkat eksikliği tanısının konulmasındaki dört ana semptom olan HİPERAKTİVİTE, DİKKAT, ZAMANLAMA VE DÜRTÜSELLİĞİN (aşırı tepkisel olma, ani patlama) ölçümüne yardımcı olan objektif bir testtir.


 • CAS TESTİ       5-17 yaşları arasındaki çocuk ve ergenlerin planlama(bilişsel organizasyon süreci), dikkat(uyaranlara seçici yönelme işlemi), eşzamanlı bilişsel işlemler(bilgi kristalleştirme işlemi) ve ardıl bilişsel işlemleri (bilginin hafızada organize olması) değerlendirmek için geliştirilmiş bir testtir. Planlama bireysel karar vermeyi, problemlerin çözümlerine ilişkin en uygun stratejiyi seçmeyi ve doğru karar vermeyi içeren bir bilişsel süreçtir. Dikkat uygun uyarıcıya odaklanabilmeyi içeren bilişsel süreçtir. Eş zamanlı bilişsel işlem çocuğun farklı bilgi parçalarını gruplara ayırmak için ya da parçaların bütün ile ne kadar ilişkili olduğunu bulması için kullandığı zihinsel bir işlemdir. Ardıl bilişsel işlemler çocuğun bilgileri belirli sırada kullanmasını içeren bir bilişsel süreçtir. Bireysel bir test olup 60-80 dakikada uygulanır. Okulöncesi ve okul dönemi çocuklarının zihinsel gelişim süreçlerini ve öğrenme sırasındaki güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi verebilen bilişsel bir değerlendirme testidir. Örneğin çocuk ne okuyacağını karar verdiğinde, ilk sayfanın bulunmasında ve her kelimenin çözülmesinde “planlama” işlemini kullanacaktır. ”Dikkat”  bu okuma işlemi sırasında dikkat dağıtıcı şeylerin göz ardı edilmesi ve uygun uyarıcıya odaklanabilmesi için gereklidir. “Eş zamanlı bilişsel işlem” cümlenin bir bütün olarak görülmesinde yer alır. ”Ardıl bilişsel işlem” kelimeleri çözmek, olayların dizilimi veya anlamına dayanan bilgileri kavramak için kullanılır.     My Family Terapide bu değerlendirme çalışması ile öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçları analiz edilir, eksik-az gelişen yönlerine yönelik bireysel eğitim programı hazırlanır ve uygulanır.   
Bağdat Cad. No:103/5 Sarıköşk Apt.
Feneryolu / Kadıköy / İstanbul
TEL: 0 216 418 16 07
Bu sitedeki yazı ve resimlerin tüm hakları My Family Terapi'ye aittir. İzinsiz kopyalanması yasaktır.