Otizm ve Gelişimsel Gerilikler

Yaygın gelişimsel bozukluklar bireyde doğuştan ya da erken çocukluk dönemi olarak adlandırılan çocukluğun ilk yıllarında ortaya çıkan bozukluklardır. Bu bozukluklar, hem bireyin içerisinde bulunduğu gelişimsel dönemi ve hem de sonraki gelişimini kapsamlı ve önemli derecede etkilerler. Otizmi de gelişim farklılığı olarak değerlendirmek mümkündür. Gelişimsel bozukluklar olarak adlandırılan durumlara baktığımızda, her birinin ayrı ayrı işleyiş prensipleri olduğunu görürüz. Bunların oluşum ve ilerleme süreçleri kendilerine özgü bir devinimle sürer gider.Otizm, doğuştan gelen ve 3 yaşından önce başlayan, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren sınırlı-yineleyici davranış örüntüleriyle belirgin bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Bugün, otizme neyin sebep olduğu bilinmemektedir. Otizmin kesin bir tedavisi olmamakla beraber uzmanlar en iyi tedavi şeklinin özel eğitim olduğu konusunda birleşmişlerdir.


Bağdat Cad. No:103/5 Sarıköşk Apt.
Feneryolu / Kadıköy / İstanbul
TEL: 0 216 418 16 07
Bu sitedeki yazı ve resimlerin tüm hakları My Family Terapi'ye aittir. İzinsiz kopyalanması yasaktır.