Yetişkin Ölçme ve Değerlendirme

• Tematik Algı Testi: kartlarla uygulanan projektif bir testtir. 8 yaşın üzerindeki herkese verilebilir. Danışanın kartlardaki resimlere bakarak bir hikaye anlatması istenir. Kişinin yaşadığı ancak anlam veremediği süreçleri açıklamayı hedefler.• Wechsler yetişkinler zeka ölçeği (WAIS): 16 yaş ve üzeri bireylerin zihinsel yeteneklerini ölçen test, sözel ve performans olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Sözel bölüm bireyin sözel muhakeme, sözel ifadelendirme, sözcük dağarcığı, işitsel dikkat, uzun süreli bellek gibi sözel becerileri ölçen alt testlerden oluşurken; performans alt bölümü ise görsel dikkat, görsel algısal organizasyon, üç boyutlu algılama, psikomotor beceriler gibi daha çok performansa dayalı alt testlerden oluşmaktadır.• MMPI : 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir.• Rorschach testi : deneklerin algılarını mürekkep lekelerini kullanarak analiz eden psikolojik bir testtir. Bazı psikologlar bir kişinin kişilik özellikleri ve duygusal işleyişini incelemek için bu testi kullanır. Özellikle hastaların kendi düşünme süreçlerini açıkça anlatmak için isteksiz olduğu durumlarda altta yatan düşünce bozukluğunu tespit etmek için kullanılır.• Nöropsikolojik test bataryası: alzheimer tip başta olmak üzere tüm demans tiplerini, depresyonu, öğrenme ve dikkat bozukluklarını ve muhtelif nöropsikiyatrik hastalıkların tespitinde belirleyicilik ve önem arz etmektedir.• Wechler Bellek Testi: semantik akıcılık ve harf akıcılığı testlerinin uygulaması ve dikkati sürdürme becerisini ölçmektedir.• Stroop test: bu test, enterferansa direnç gösterebilme becerisi ile alışılmış cevabı bastırıp istenilen cevabı verebilme becerisini ölçer.• Wisconsin Kart Eşleme Testi: soyutlama, kavramsallaştırma, mental esneklik, problem çözme, kategori oluşturma ve kategori değiştirebilme becerisini ölçebilmek için geliştirilen test aynı zamanda karmaşık dikkat becerisini de ölçmektedir.• Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi: sözel malzemeyi öğrenme, öğrenilen malzemeyi bellek deposundan çağırma ve tanıma becerisini değerlendiren test nöroloji ve psikiyatrik hastaları, değerlendirmekte yaygın olarak kullanılmaktadır. Demansların ayırıcı tanısında kullanılan önemli bir sözel bellek testidir.• Benton Yüz Tanıma Testi: karmaşık görsel algı işlevini ölçer.


Bağdat Cad. No:103/5 Sarıköşk Apt.
Feneryolu / Kadıköy / İstanbul
TEL: 0 216 418 16 07
Bu sitedeki yazı ve resimlerin tüm hakları My Family Terapi'ye aittir. İzinsiz kopyalanması yasaktır.